БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК

Учащимся 5А, 5В классов тетради с выполненными заданиями оставлять на вахте учреждения образования (срок - до пятницы каждой недели)

 

5 А, 5 Б класы

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

20.04

Лексічнае значэнне слова

§22, пр. 172, 175

https://youtu.be/5lG2hu0hopY

22.04

Адназначныя і мнагазначныя словы

§23, пр 177 (вусна), 179

https://youtu.be/sR0Mwm3Wd10 

23.04

Прамое і пераноснае значэнне слова

§ 24, пр.182, 184

 

25.04

Сінонімы

§25, пр 188,191

https://youtu.be/Hh5B2sb5Sj0

29.04

Антонімы

§26, пр.195, 196

 

30.04

Амонімы

§27, пр 201 (в), 203 (в), 206

 

04.05

06.05

 

Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку

§28, пр 209, 210;

§28, пр.214, 215

 

07.05

07.05

Кантрольны пераказ

 

 

13.05

Устарэля словы. Неалагізмы

§29, пр. 221,  224

§30, пр.227

 

14.05

Запазычаныя словы ў беларускай мове

§31,  пр.235, 237

 

18.05

Паняцце пра фразеалагізмы, роля фразеалагізмаў у маўленні

§32. пр. 246, 248

 

20.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле

С.124-пытанні, пр.250,251, 255

 

21.05

Пераклад з рускай мовы на беларускую

Пр.239

 

5 В класс

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

20.04

Лексічнае значэнне слова

§22, 170, 171, 172

Д /з - практ. 173.

https://youtu.be/5lG2hu0hopY

 

22.04

Адназначныя і мнагазначныя словы

§23, практыкаванні ад 177 да 180. На дом - практ. 180 (творчая частка): скласці выказванне на тэму "Беражыце ландышы!"

https://youtu.be/sR0Mwm3Wd10 

https://www.youtube.com/watch?v=dDuk2r952RE

 

23.04

Прамое і пераноснае значэнне слова

§ 24, 

 

25.04

"Сінонімы" 

 У класе: Правіла на ст. 92, 93. практ. 187 (вусна), 188, 189, 190. Д/3: §25, практ. 191. https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=tFbr6m1lngM&feature=emb_logo

 

https://youtu.be/Hh5B2sb5Sj0

04.05

Антонімы

§26, 27

У класе: параграф 27, правіла на с. 99; практ. 200, 201 (вусна), 202, 203 (пісьмова); праца з тэктам практ. 204 (вусна-пісьмова) Д/з: параграф 27, практ. 206. Відэакантэнт https://www.youtube.com/watch?time_continue=411&v=od9PffMnXdI&feature=emb_logo

 

 
07.05  

Кантрольны падрабязны пераказ (2 гадзіны)

 
11.05

Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку

Параграф 28: пр.208- 212. Д/з: пр. 213

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Z-Vm4qNIziE&feature=emb_logo

 
12.05

 Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку

Параграф 28: пр.214- 217. Д/з: пр.218

 
14.05 Устарэлыя словы

 Параграф 29: пр.220-223. Д/з: пр.224

 
   

 

 
18.05  Неалагізмы

Параграф 30: пр.225-229. Д/з: пр.230

 
19.05 Запазычаныя словы ў беларускай мове

Параграф 31: пр.231-236. Д/з: пр.237

 

21.05 

 

Пераклад с рускай мовы на беларускую    
25.05 Паняцце пра фразеалагізмы. Роля фразеалагізмаў у маўленні

Параграф 32: пр.241-247. Д/з: пр.248

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=WMsRT29M4k0&feature=emb_logo

 

 
27.05

Падагульненне вывучанага па раздзеле “Лексіка”

Пр. 250-255. Д/з: пр. 256

 
28.05  Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год. Пр. 257 – 266  

6 клас

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

20.04

21.04

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў

Пр.302

https://www.youtube.com/watch?v=LaXVccHMzZI&list=PLPAQyQ9DGCWZ5LqrDsQpMx7djr4M5x2w1&index=119

 

21.04

22.04

Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

&47; пр.308(вусна);

Пр.309; 310

https://www.youtube.com/watch?v=s70IiIc1I2I&list=PLPAQyQ9DGCWZ5LqrDsQpMx7djr4M5x2w1&index=158

 

23.04

24.04

Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў

&48; пр.316(вусна)318; 319; 323(2, 4, 7сказы)

 

25.04

29.04

Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў

&49; пр.329; 331

 

30.04

01.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Лічэбнік”

С.188(заданні 1, 4, 5, 10)

 

04.05

05.05

Займеннік як часціна мовы

&50; пр.336; 338

 

05.05

06.05

Змяненне займеннікаў. Асабовыя займеннікі

&53; пр.348; 349; 353(2ч.)

 

07.05

08.05

Зваротны займеннік сябе. Прыналежныя займеннікі

&53; пр.355; 357

 

 

7 клас

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
22.04 Службовыя часціны мовы і выклічнік.

Класная работа: практыкаванні 240, 241, 242. Д/з: параграф 32, практ. 243

 
23.04(24.04) Прыназоўнік як службовая часціна мовы

Класная работа: параграф 33, практ. 244, 245, 246. Д/з: Параграф 33, практ 248.

 
29.04 Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі. 

У класе: параграф 35, правіла - с. 164-165, практ. 253, 254. Д/з: Параграф 35, практ. 255. Відэакантэнт: https://www.youtube.com/watch?v=f2MJ9KhEOe0

 

 
30.04(01.05) "Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс". 

Параграф 36. Правіла на ст. 167, 168., практ. 256, 257 ( па варыянтах), 258. Праца з тэкстам - пр. 261. Д/з: Параграф 36, практ. 260. Відэакантэнт https://www.youtube.com/watch?v=ACfXr1bELAs

 
06.05  Злучнік як службовая часціна мовы. Злучнікі паводле структуры і спосабу ўжывання

Параграфы 38, 39: пр. 273, па варыянтах – 275-276, 277, 278, 279 (вусна),  Д/з: пр.285

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=_mKjCUXkgvE&feature=emb_logo

 

 
07.05, 08.05 Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі. Злучальныя злучнікі.

Параграфы 40, 41: пр. 291, 292 (па варыянтах: 1 вар. – ск.1-3, 2 вар. – ск. 4-6), 288, 296. Д/з: Параграфы 40, 41, пр. 290.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Uv_cUE_AWAI&feature=emb_logo

 
13.05, 14.05  

 Кантрольны дыктант з граматычным заданнем 

 
13.05, 15.05 Падпарадкавальныя злучнікі. Марфалагічны разбор злучнікаў.

Параграф 42: пр. 297, 299, 300. Д/з: пр. 301.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yzEBOn3FZVI&feature=emb_logo

 
20.05 Часціца як службовая часціна мовы. Асноўныя разрады часціц. Правапіс часціц

Параграфы 43, 44: пр. 311, 313, работа па варыянтах:1 вар. – пр.319, 321; 2 вар. – пр. 320, 325; 328. Д/з: пр. 331

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=UxqrG-kJqUk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=gmubgVrNBFM

 
21.05, 22.05. Часціцы НЕ (НІ), іх адрозненне, правапіс часціц НЕ (НЯ), НІ з рознымі часцінамі мовы. Марфалагічны разбор часціцы.

Параграфы 46, 47: пр. 332, 333, 334, 336 (вусна), 337, 338 (вусна), 341 (вусна), 344, 345 (вусна). Д/з: пр. 347.

https://www.youtube.com/watch?v=Gp5kNdv9Vxk

 
27.05 Выклічнік. Дэфіс у выклічніках. Знакі прыпынку ў сказах з выклічнікамі.

Параграф 49, 50: пр. 352 – 355 (вусна), 356, 357, 358, 362-364. Д/з: пр. 360 (вусна) 361.  

 
28.05, 29.05  Пераход адной часціны мовы ў другую. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год.

Параграф 51: пр.366 (вусна), 367, 368, 369, 371; практ на падагульненне вывучанага за год са ст. 246 – 252, выбарачна

 

 

8  А клас

Відэаўрокі па тэмах можна знайсці на сайце ГУО “Гродненский областной институт развития образования”

Як знайсці?

  1. На галоўнай старонцы зверху размешчана рубрыка “Виртуальная школа Уроки онлайн”
  2. У правым ніжнім вуглу гэтай рубрыкі нажымаем “Подробнеее”
  3. Выбіраем “Белорусский язык”, 8 класс

Далей па тэме ўрока выбіраем відэаўрок. Пасля прагляду відэа прапануецца тэст на замацаванне. 

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
21.04 Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку ў іх

с. 237-238, правіла

практ. 345,346,347

Паўт. Дзеепрыметнікавы зварот, дзеепрыслоўны зварот;

с. 237-238, правіла; практ. 248

 
24.04 Пераклад на беларускую мову тэксту гістарычнай тэматыкі з элементамі апісання Текст “Памятники архитектуры Беларуси”

https://cloud.mail.ru/public/3Jt3/5DokG2Ty9

 

01.05

08.05

Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх

аналіз сказаў, выкананне тэставых заданняў

https://cloud.mail.ru/public/3GrK/2L9JT6Kk3

Выканаць тэст для самакантролю

https://cloud.mail.ru/public/26MR/4rHjHAja8

05.05 практ. 349 (вусна), с. 240-241, с. 242  правіла

Д/з. с. 240-241, с. 242  правіла

08.05 практ. 352, 355аналіз сказаў, выкананне тэставых заданняў

https://cloud.mail.ru/public/EtUm/23N6kYREk

практ. 354 Выканаць заданні

 

 

12.05

15.05

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, знакі прыпынку ў іх    
19.05 Кантрольная тэставая работа    

22.05

26.05

Параўнальны зварот. Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах    
29.05 Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год    
       

 

8 Б, В класы

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
21.04 Паняцце пра адасабленне. Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні  Параграф 46: правіла (с. 225), практ. 327, 328. Параграф 47: тэарэтычны матэрыял на с. 226-228, практ. 329 (вусна), 330, 331. Д/з: Параграфы 46,47, практ. 334.  
24.04 Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку ў іх  У класе: Параграф 48. Практ 336 (вусна), тэарэтычны матэрыял на с. 232, правіла на с. 233, практ. 337 (вусна), 338, 341. Д/з: Параграф 48, практ. 339.  

30.04

 

Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку ў іх 

Параграф 49: тэарэтычны матэрыял і правіла на с. 237-238, практ. 345 (вусна), 346, 347. Д/з: Параграф 48, практ. 348. Рэкамендуемы відэакантэнт: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_s6kkfq-D_4&feature=emb_logo

 

05.05

Пісьмовая работа. Пераклад тэксту з рускай мовы на беларускую.    
07.05 Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх.

Параграф 50: пр.349 і 350 (вусна), 352, 354, 356, 359. Д/з: пр. 355

 
12.05  Кантрольная тэставая работа

 

 
14.05  Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, знакі прыпынку ў іх.

Параграф 51: пр. 361 (вусна), 362, 363 (вусна), 364, 366. 370. Д/з: пр. 365

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=VmU4S18c0uM&feature=emb_logo

 
19.05 Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле “Адасобленыя члены сказа”.

 Практ. 378, 379, с. 260 “Сінтаксічны разбор сказа з адасобленымі членамі”, пр. 372 (сінтаксічны разбор сказаў з адасобленымі членамі). Д/з: пр. 371.

 
21.05 Параўнальны зварот.

Параграф 52: пр. 380 і 381 (вусна), 382, 383, 384,  386, 387, 389 (вусна). Д/з: пр. 385.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=uGlLE2KwWrM&feature=emb_logo 

 
26.05 Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах.

 Параграф 53: пр. 390, 391, 392, 394. Д/з: пр. 393.

 
28.05 Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага.

 Выкананне практыкаванняў і заданняў с. 271 – 274.

 

9 клас

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

21.04(9А)

22.04 (9Б)

Канструкцыі з чужой мовай, знакі прыпынку

&32; пр.235; пр.236; пр.239.

 https://www.youtube.com/watch?v=8SVwBWKjCqc&list=PLPAQyQ9DGCWZ5LqrDsQpMx7djr4M5x2w1&index=122

 

22.04

24.04(9Б)

Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

&33; пр.245; пр.244

 https://www.youtube.com/watch?v=zspqjh_WbLI&list=PLPAQyQ9DGCWZ5LqrDsQpMx7djr4M5x2w1&index=12

 

29.04

Сказы з ускоснай мовай

&; 34; пр.250; пр.251

 https://www.youtube.com/watch?v=-26sxSLUxfs&list=PLPAQyQ9DGCWZ5LqrDsQpMx7djr4M5x2w1&index=11

 

01.05(9Б)

05.05 (9А)

Цытата, афармленне цытат на пісьме

&35; пр.255(5сказ); пр.257

 

 

Эпіграф

&36; пр.263

 

06.05

Кантрольны дыктант

 

 

 

Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

 

 

 

Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі

 

 

 

Нормы літаратурнага вымаўлення. Паўтарэнне складаных пытанняў арфаграфіі і пунктуацыі

 

 

 

10 клас

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
23.04 "Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе" Параграфы 39, 40. Класная работа: (пісьмова) практыкаванні 326, 328, 330 і 333. Д/з - Параграфы 39, 40, практ 334.

http://www.movananova.by/zaniatki/gramatyka-dzeeprysloue-videa.html

https://youtu.be/J0OvF-zQzkw

https://youtu.be/7sYvcD0RxCA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=AZq_Z5MAlIQ&feature=emb_logo

25.04(29.04) "Прыслоўе як часціна мовы"  У класе: Практ. 335, 336, 337, 340. Д/з: Параграфы 41-43, практ. 341.  https://www.youtube.com/watch?v=USLi1R0beVU&feature=emb_logo
05.05(06.05) Кантрольны падрабязны пераказ    
11.05; 13.05  Прыназоўнік і злучнік як службовыя часціны мовы. Разрады прыназоўнікаў і злучнікаў. Правапіс прыназоўнікаў і злучнікаў.

 

Параграфы 44, 46: пр 347 (вусна), 348, 349, 354, Д/з: пр. 355.

 

 
19.05; 20.05  Кантрольная тэставая работа

 

 
25.05; 27.05 Часціца як службовая часціна мовы. Разрады часціц. Выклічнік. Ужыванне часціц НЕ і НІ. Правапіс часціц НЕ і НІ.

 Параграфы 45, 47, 48: пр. 351 (вусна), 352, 353, 356 (вусна), 359, 361 (вусна), 363 – 365.

 
   

 

 

 

11 клас

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

21.04

22.04

Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак, знакі прыпынку

Пр.211; 212

 

29.04

05.05

Канструкцыі з чужой мовай, знакі прыпынку

&21; пр.219; 221

 

06.05

12.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Пр.229

 

 

Кантрольная тэставая работа

 

 

 

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага